Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

money

Utlysning öppen: 17 januari

Utlysning för Forsknings- och innovationsprojekt är nu öppen.
Vi vill se samarbetsprojekt som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet.

Den-smarta-staden-stor

Här tänds teknikintresset med trafikljus

För att gynna elevers intresse för och lärande inom teknik har NTA Skolutveckling tillsammans med innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem tagit fram utbildningsmaterial för grundskolan. Vi har träffat några som arbetar med materialet.

Three Businesspeople Working At Laptop In cafe

Smartare elektronikhandboken 2.0

Smartare Elektronikhandbokens syfte är att underlätta kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram.