Det finns en okänd bransch som sysselsätter närmare
300 000 svenskar

Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri.

IoT_cyber_omslag_

Handbok för cybersäker IoT

Ett nytt projekt har startats för att ta fram en handbok kring IoT och cybersäkerhet. IoT Sverige och Smartare Elektroniksystem är initiativtagare tillsammans med flera projektparter.

Students discussing tasks on whiteboard in classroom and making notes, panorama

Genomförbarhetsstudier 2022

Programmets årliga utlysning för genomförbarhetsstudier är nu öppen. Genomförbarhetsstudier är kortare projekt som förväntas leda till större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

summit2021

Save the date: 13 september

Stora Elektronikdagen med SUMMIT tillsammans med branschorganisationen Svensk Elektronik är den 13 september i år. Eventet kommer att hållas i Stockholm.

Three Businesspeople Working At Laptop In cafe

Smartare elektronikhandboken 2.0

Smartare Elektronikhandbokens syfte är att underlätta kommunikationen mellan de olika aktörerna i ett elektronikprojekt där tillverkningsunderlag för kretskort ska tas fram.